محصولات حراجی فروشگاه

تخته ستونی تو خاتم رو خاتم 40

قیمت اصلی ۴,۷۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴,۴۱۶,۰۰۰ تومان است.
تخته خاتم کاری که بیرون و داخل ان خاتم شده و کل محصول را پلی استر خالص  پوشانده است و

تخته تو راش نقاشی 40

قیمت اصلی ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان است.
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

تخته تو راش خاتم 40

قیمت اصلی ۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۷۷۶,۰۰۰ تومان است.
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

تخته تو راش خاتم 35

قیمت اصلی ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۳۶,۰۰۰ تومان است.
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

تخته تو راش نقاشی 35

قیمت اصلی ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۵۳۶,۰۰۰ تومان است.
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

تخته تو راش نقاشی 30

قیمت اصلی ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان است.
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

تخته تو راش خاتم 30

قیمت اصلی ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۲۹۶,۰۰۰ تومان است.
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

شکلات خوری 4 درب خاتم کندویی

قیمت اصلی ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۸۶۸,۰۰۰ تومان است.
خاتم کندویی یکی از بهترین خاتم هایی که سیم برنج آن فوق العاده متراکم میباشد

شکلات خوری 3 درب خاتم کندویی

قیمت اصلی ۳,۳۶۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۲۲۸,۰۰۰ تومان است.
خاتم کندویی یکی از بهترین خاتم هایی که سیم برنج آن فوق العاده متراکم میباشد

جاقلمی کشویی خاتم کندویی

قیمت اصلی ۳,۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲,۹۸۸,۰۰۰ تومان است.
خاتم کندویی یکی از بهترین خاتم هایی که سیم برنج آن فوق العاده متراکم میباشد

تاس طرح سنگ 12 میل کاظمی

قیمت اصلی ۱۲۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۹,۰۰۰ تومان است.جفت

تاس طرح سنگ 10 میل کاظمی

قیمت اصلی ۱۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹,۰۰۰ تومان است.جفت