محصولات حراجی فروشگاه

شکلات خوری مس و خاتم 25

800,000 تومان
ظروف مس از دیرباز در بین ایرانیان جایگاه مصرفی خاص داشته و روز به روز با توجه به خواص فلز مس برای انسان استفاده از آن بیشتر میشود در دهه اخیر هنرمندان اصفهانی خاتم را به ظروف مسی نقش بستند و جلوه مس و خاتم رو دو چندان کردند ساخت آن بدین صورت است که ورق مس با دستگاه خم کاری میشود و سپس سابیده میشود و بعد از تیزآب کردن ( اسید کردن ) براق شده و آماده چسباندن خاتم روی آن میشود بعد از قرارگیری منظم گل های خاتم در کنار هم و زهی کشی ها و ساب آن کار آماده آن میشود که پلی استر ( رزین ) روی آن پاشیده شود پلی استر روی خاتم و مس سبب براقی و دوام میشود و آن را از گرد و غبار و اکسیده شدن مس محفاظت مینماید .  

آجیل خوری مس و خاتم 20

1,200,000 تومان
ظروف مس از دیرباز در بین ایرانیان جایگاه مصرفی خاص داشته و روز به روز با توجه به خواص فلز مس برای انسان استفاده از آن بیشتر میشود در دهه اخیر هنرمندان اصفهانی خاتم را به ظروف مسی نقش بستند و جلوه مس و خاتم رو دو چندان کردند ساخت آن بدین صورت است که ورق مس با دستگاه خم کاری میشود و سپس سابیده میشود و بعد از تیزآب کردن ( اسید کردن ) براق شده و آماده چسباندن خاتم روی آن میشود بعد از قرارگیری منظم گل های خاتم در کنار هم و زهی کشی ها و ساب آن کار آماده آن میشود که پلی استر ( رزین ) روی آن پاشیده شود پلی استر روی خاتم و مس سبب براقی و دوام میشود و آن را از گرد و غبار و اکسیده شدن مس محفاظت مینماید .

شیرینی خوری مس و خاتم 20

850,000 تومان
ظروف مس از دیرباز در بین ایرانیان جایگاه مصرفی خاص داشته و روز به روز با توجه به خواص فلز مس برای انسان استفاده از آن بیشتر میشود در دهه اخیر هنرمندان اصفهانی خاتم را به ظروف مسی نقش بستند و جلوه مس و خاتم رو دو چندان کردند ساخت آن بدین صورت است که ورق مس با دستگاه خم کاری میشود و سپس سابیده میشود و بعد از تیزآب کردن ( اسید کردن ) براق شده و آماده چسباندن خاتم روی آن میشود بعد از قرارگیری منظم گل های خاتم در کنار هم و زهی کشی ها و ساب آن کار آماده آن میشود که پلی استر ( رزین ) روی آن پاشیده شود پلی استر روی خاتم و مس سبب براقی و دوام میشود و آن را از گرد و غبار و اکسیده شدن مس محفاظت مینماید .

قندان مس و خاتم 25

680,000 تومان
ظروف مس از دیرباز در بین ایرانیان جایگاه مصرفی خاص داشته و روز به روز با توجه به خواص فلز مس برای انسان استفاده از آن بیشتر میشود در دهه اخیر هنرمندان اصفهانی خاتم را به ظروف مسی نقش بستند و جلوه مس و خاتم رو دو چندان کردند ساخت آن بدین صورت است که ورق مس با دستگاه خم کاری میشود و سپس سابیده میشود و بعد از تیزآب کردن ( اسید کردن ) براق شده و آماده چسباندن خاتم روی آن میشود بعد از قرارگیری منظم گل های خاتم در کنار هم و زهی کشی ها و ساب آن کار آماده آن میشود که پلی استر ( رزین ) روی آن پاشیده شود پلی استر روی خاتم و مس سبب براقی و دوام میشود و آن را از گرد و غبار و اکسیده شدن مس محفاظت مینماید .  

شکلات خوری مس و خاتم 20

550,000 تومان
ظروف مس از دیرباز در بین ایرانیان جایگاه مصرفی خاص داشته و روز به روز با توجه به خواص فلز مس برای انسان استفاده از آن بیشتر میشود در دهه اخیر هنرمندان اصفهانی خاتم را به ظروف مسی نقش بستند و جلوه مس و خاتم رو دو چندان کردند ساخت آن بدین صورت است که ورق مس با دستگاه خم کاری میشود و سپس سابیده میشود و بعد از تیزآب کردن ( اسید کردن ) براق شده و آماده چسباندن خاتم روی آن میشود بعد از قرارگیری منظم گل های خاتم در کنار هم و زهی کشی ها و ساب آن کار آماده آن میشود که پلی استر ( رزین ) روی آن پاشیده شود پلی استر روی خاتم و مس سبب براقی و دوام میشود و آن را از گرد و غبار و اکسیده شدن مس محفاظت مینماید .  

گلدان مس و خاتم 20

370,000 تومان
ظروف مس از دیرباز در بین ایرانیان جایگاه مصرفی خاص داشته و روز به روز با توجه به خواص فلز مس برای انسان استفاده از آن بیشتر میشود در دهه اخیر هنرمندان اصفهانی خاتم را به ظروف مسی نقش بستند و جلوه مس و خاتم رو دو چندان کردند ساخت آن بدین صورت است که ورق مس با دستگاه خم کاری میشود و سپس سابیده میشود و بعد از تیزآب کردن ( اسید کردن ) براق شده و آماده چسباندن خاتم روی آن میشود بعد از قرارگیری منظم گل های خاتم در کنار هم و زهی کشی ها و ساب آن کار آماده آن میشود که پلی استر ( رزین ) روی آن پاشیده شود پلی استر روی خاتم و مس سبب براقی و دوام میشود و آن را از گرد و غبار و اکسیده شدن مس محفاظت مینماید .  

گلدان مس و خاتم 16

230,000 تومان
ظروف مس از دیرباز در بین ایرانیان جایگاه مصرفی خاص داشته و روز به روز با توجه به خواص فلز مس برای انسان استفاده از آن بیشتر میشود در دهه اخیر هنرمندان اصفهانی خاتم را به ظروف مسی نقش بستند و جلوه مس و خاتم رو دو چندان کردند ساخت آن بدین صورت است که ورق مس با دستگاه خم کاری میشود و سپس سابیده میشود و بعد از تیزآب کردن ( اسید کردن ) براق شده و آماده چسباندن خاتم روی آن میشود بعد از قرارگیری منظم گل های خاتم در کنار هم و زهی کشی ها و ساب آن کار آماده آن میشود که پلی استر ( رزین ) روی آن پاشیده شود پلی استر روی خاتم و مس سبب براقی و دوام میشود و آن را از گرد و غبار و اکسیده شدن مس محفاظت مینماید .

قاب خاتم کاری تذهیب قلمزنی

680,000 تومان
خاتم ششی در حاشیه قاب ، خاتم صلیبی در متن وسط و نقاشی تذهیب در گوشه قابی منحصر به فرد بوجود اورده است قلمزنی روی مس داخل ان میباشد ابعاد داخلی 24*18

ساعت خاتم کاری و میناکاری شکار

880,000 تومان
قابی با خاتم های صلیبی در حاشیه و نقاشی شکار و چوگان در متن و صفحه ساعت میناکاری در مجموع ساعت اصیل ایرانی را با موتوری ارام گرد فراهم کرده است پشت محصول قالپاقی وجود دارد که از موتور محافظت نماید ابعاد صفحه ساعت (داخل قاب ) 30*24