محصولات حراجی فروشگاه

جعبه خاتم کشویی سیمی چوگان (غروب) کاظمی

۳۸۴,۰۰۰ تومان
جعبه خاتم پر سیم مناسب : پاسور سکه بهارازادی جواهرات

جعبه خاتم کشویی سیمی چوگان کاظمی

۳۸۴,۰۰۰ تومان
جعبه خاتم پر سیم مناسب : پاسور سکه بهارازادی جواهرات

مهره شطرنج چوبی بزرگ کاظمی

۵۹۹,۰۰۰ تومان
صفحه شطرنج زیر مهره ها صرفا برای عکاسی میباشد مهره شطرنج از دو چوب مختلف ساخته که رنگ آن متفاوت

مهره شطرنج چوبی متوسط کاظمی

۳۹۹,۰۰۰ تومان
صفحه شطرنج زیر مهره ها صرفا برای عکاسی میباشد مهره شطرنج از دو چوب مختلف ساخته که رنگ آن متفاوت

مهره شطرنج فلزی متوسط مسی کاظمی

۲,۲۹۰,۰۰۰ تومان
مهره شطرنج فلزی (برنج) مراحل بسیار زیادی برای ساخت دارد اول از هر چیز باید قالب مهره ها ساخته شود

گلدان مس و تراش 30 کاظمی

۷۹۲,۰۰۰ تومان
مس را از ورقی گرد که اصطلاحا به ان گرده میگویند با دست و دستگاه خمکاری فرم به ان میدهند

گلدان مس و تراش 20 کاظمی

۷۲۰,۰۰۰ تومان
مس را از ورقی گرد که اصطلاحا به ان گرده میگویند با دست و دستگاه خمکاری فرم به ان میدهند

گلدان مس و تراش 16

۴۶۸,۰۰۰ تومان
مس را از ورقی گرد که اصطلاحا به ان گرده میگویند با دست و دستگاه خمکاری فرم به ان میدهند