محصولات حراجی فروشگاه

جعبه خاتم کشویی سیمی چوگان (غروب) کاظمی

320,000 تومان
جعبه خاتم پر سیم مناسب : پاسور سکه بهارازادی جواهرات

جعبه خاتم کشویی سیمی چوگان کاظمی

320,000 تومان
جعبه خاتم پر سیم مناسب : پاسور سکه بهارازادی جواهرات

مهره شطرنج بزرگ پرکار کاظمی

420,000 تومان
ساخته شده از چوب گردو و گلابی سوخته کاری شده انداره مهره شاه : 12*.3.2 اندازه مهره سرباز : 5*3

مهره شطرنج چوبی متوسط کاظمی

280,000 تومان
اندازه مهره شاه : 10*3.5 اندازه مهره سرباز : 5*3

مهره شطرنج فلزی متوسط مسی کاظمی

1,250,000 تومان
دست سفید نقره ای رنگ و دست سیاه مسی رنگ میباشد اندازه شاه : 7*2.2 اندازه سرباز : 6*2

مهره شطرنج فلزی متوسط طلایی کاظمی

1,250,000 تومان
  دست سفید نقره ای رنگ و دست سیاه مسی رنگ میباشد اندازه مهره شاه : 7*2.2 اندازه مهره سرباز

گلدان مس و تراش 30 کاظمی

660,000 تومان
مس را از ورقی گرد که اصطلاحا به ان گرده میگویند با دست و دستگاه خمکاری فرم به ان میدهند

گلدان مس و تراش 16

280,000 تومان
مس را از ورقی گرد که اصطلاحا به ان گرده میگویند با دست و دستگاه خمکاری فرم به ان میدهند