محصولات حراجی فروشگاه

تخته ستونی تو خاتم رو خاتم 40

۳,۶۸۰,۰۰۰ تومان
تخته خاتم کاری که بیرون و داخل ان خاتم شده و کل محصول را پلی استر خالص  پوشانده است و

تخته تو راش نقاشی 40

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

تخته تو راش خاتم 40

۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

تخته تو راش خاتم 35

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

تخته تو راش نقاشی 35

۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

تخته تو راش نقاشی 30

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

تخته تو راش خاتم 30

۱,۰۸۰,۰۰۰ تومان
تخته خاتم کاری که بیرون ان خاتم شده و داخل ان از چوب راش استفاده گردیده و کار محصول را

شکلات خوری 4 درب خاتم کندویی

۲,۳۹۰,۰۰۰ تومان
خاتم کندویی یکی از بهترین خاتم هایی که سیم برنج آن فوق العاده متراکم میباشد

شکلات خوری 3 درب خاتم کندویی

۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان
خاتم کندویی یکی از بهترین خاتم هایی که سیم برنج آن فوق العاده متراکم میباشد

جاقلمی کشویی خاتم کندویی

۲,۴۹۰,۰۰۰ تومان
خاتم کندویی یکی از بهترین خاتم هایی که سیم برنج آن فوق العاده متراکم میباشد