محصولات حراجی فروشگاه

مهره شطرنج بزرگ پرکار

420,000 تومان
ساخته شده از چوب گردو و گلابی سوخته کاری شده انداره مهره شاه : 12*.3.2 اندازه مهره سرباز : 5*3

مهره شطرنج چوبی متوسط

280,000 تومان
اندازه مهره شاه : 10*3.5 اندازه مهره سرباز : 5*3

مهره شطرنج فلزی متوسط مسی

1,250,000 تومان
دست سفید نقره ای رنگ و دست سیاه مسی رنگ میباشد اندازه شاه : 7*2.2 اندازه سرباز : 6*2

مهره شطرنج فلزی متوسط طلایی

1,250,000 تومان
  دست سفید نقره ای رنگ و دست سیاه مسی رنگ میباشد اندازه مهره شاه : 7*2.2 اندازه مهره سرباز

گلدان مس و تراش 30

660,000 تومان
مس را از ورقی گرد که اصطلاحا به ان گرده میگویند با دست و دستگاه خمکاری فرم به ان میدهند

گلدان مس و تراش 16

280,000 تومان
مس را از ورقی گرد که اصطلاحا به ان گرده میگویند با دست و دستگاه خمکاری فرم به ان میدهند